Najwieksza w Polsce

Sieć sprzedaży
artykułów sanitarnych,
grzewczych i instalacyjnych!

Grupa SBS na liście Najwięksi money.pl 2021

« wróć

Miło nam poinformować, że Grupa SBS została wyróżniona w nowym rankingu - Najwięksi money.pl 2021, który przygotowała redakcja jednego z najpoczytniejszych portali biznesowych w Polsce. Redakcja money.pl sklasyfikowała 600 największych firm przemysłowych i usługowych działający na terenie Polski (z wyłączeniem instytucji finansowych, uczelni oraz szpitali) wybranych według kryterium przychodów ogółem za 2020 rok. Na 468. pozycji w rankingu znalazła się Grupa SBS z rekordowym, jak dotąd, przychodem ze sprzedaży na poziomie 707,4 mln zł (+11 % wzrostu rok do roku).  

 

 

 

Ten rekordowy wynik to efekt wytężonej pracy naszych Partnerów, którzy pomimo utrudnionych warunków związanych z pandemią odważnie i konsekwentnie realizują  swoje cele.

 

Dane wykorzystywane do stworzenia rankingu pozyskiwane zostały z ankiet (rozesłanych do 2500 firm w Polsce pod względem przychodów ze sprzedaży), wywiadowni gospodarczych, raportów rocznych spółek publicznych oraz z platformy e-Sprawozdania Finansowe.

Redakcja money.pl zapowiada coroczną aktualizację rankingu.

Informacje pozyskane ze strony: www.money.pl/ranking-firm/2021/ 

 

Media branżowe
https://instalreporter.pl/
Magazyn Grupy SBS
https://www.ogrzewnictwo.pl/
Szukaj