Najwieksza w Polsce

Sieć sprzedaży
artykułów sanitarnych,
grzewczych i instalacyjnych!

Ważna informacja: Polska Grupa Gazowa pozyskała środki na podłączenie nowych klientów do sieci

« wróć

Polska Spółka Gazownictwa pozyska dodatkowe środki finansowe, które pozwolą zawrzeć kolejne nowe umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego. W najbliższych dniach klienci, którzy w ostatnich tygodniach otrzymali odmowy przyłączenia do sieci gazowej, zostaną poinformowani przez Polską Spółkę Gazownictwa o możliwości przyłączenia się do sieci gazowej, po spełnieniu warunków przyłączenia do sieci, o których mowa w art. 7 ustawy Prawo Energetyczne.

Informacje na temat przyłączenia do sieci gazowej znajdują się na stronie internetowej PSG https://www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej oraz na portalu przyłączeniowym https://przylaczenie.psgaz.pl/homepage.

Źródło informacji: https://www.psgaz.pl/aktualnosci/informacja-dot-procesu-przylaczania-klientow 

Media branżowe
https://instalreporter.pl/
Magazyn Grupy SBS
https://www.ogrzewnictwo.pl/
Szukaj