KELLER | Marka dla profesjonalistów

NOWOŚĆ!
Kotły kondensacyjne
KELLER Cyrkon

powrót

Zawór termostatyczny kątowy KELLER 1/2" z nastawą wstępną

Grzejnikowe zawory termostatyczne KELLER przeznaczone są do regulacji wydajności grzejników instalacji wodnych systemów ogrzewczych, poprzez zmianę ilości płynącego czynnika.  We współpracy z głowicami termostatycznymi lub elektronicznymi zapewniają automatyczną regulację i stabilizację temperatury w pomieszczeniu.

NASTAWA WSTĘPNA

W celu zagwarantowania odpowiedniej ilości wody dopływającej do grzejnika, zminimalizowania niekorzystnego wzrostu przepływów przy współpracy z elementami sterującymi (np. głowicami termostatycznymi) oraz w celu wyrównania hydraulicznego obiegów instalacji należy ustawić odpowiedni opór wstępny na zaworze.  Do tego celu służy nastawa wstępna.  Zawory termostatyczne KEL 719612 (prosty), KEL 719629 (kątowy) posiadają możliwość zadawania nastawy wstępnej w przedziale cyfr od 1 do 6. Cyfrom tym odpowiadają współczynniki przepływu podane w załączonej tabeli. Wymagana wartość nastawy wstępnej określana jest w oparciu o wymagany przepływ czynnika oraz wymaganą wartość ciśnienia do zdławienia na zaworze, w oparciu o obliczenia projektowe instalacji. W celu ustawienia wymaganej nastawy wstępnej należy na głowicę wkładki zaworu (2) nałożyć klucz 8 mm i ustawić żądaną wartość.  Rowek znajdujący się na wkładce powinien wskazywać numer nastawy wstępnej (1). Zobrazowano to na dołączonym rysunku.

Zawory termostatyczne KELLER współpracują z głowicami termostatycznymi i elektronicznymi z gwintem M30x1,5, w szczególności dedykowane są do współpracy z głowicami termostatycznymi KELLER KEL 719650, KEL 719667.

DANE TECHNICZNE

  • Maksymalna temperatura pracy medium grzewczego (Tmax): ≤ 100°C
  • Maksymalne ciśnienie pracy (pmax): ≤ 1,0 MPa (10,0 bar)
  • Przyłącza: 1/2’’x1/2’’
  • Zakres nastaw współczynnika przepływu KV: 0,110 m3/h-0,510 m3/h.
  • Dane techniczne
  • Ulotki
  • Certyfikaty
  • Instrukcje i gwarancje
KOD TOWARUNAZWA TOWARU
KEL 719629Zawór termostatyczny kątowy KELLER 1/2" z nastawą wstępną
Media branżowe
https://instalreporter.pl/
Magazyn Grupy SBS
https://www.ogrzewnictwo.pl/
Szukaj