KELLER | Marka dla profesjonalistów

NOWOŚĆ!
Kotły kondensacyjne
KELLER Cyrkon

powrót

Sterownik elektroniczny KELLER do kotła na paliwo stałe z pompą c.o. lub c.w.u.

Najważniejsze cechy:

 • do sterowania pompą obiegową c.o. lub c.w.u. w instalacjach grzewczych
 • W trybie pracy z pompą c.o.:
  • wymusza obieg wody w instalacjach c.o. z kotłem węglowym i gazowym bez układu
  • sterującego pracą pompy
  • zastosowany w sterowniku czujnik mierzy temperaturę wody na zasilaniu instalacji c.o.
  • wyłącza pompę obiegową po wygaśnięciu płomienia w kotle węglowym
  • zapobiega poceniu się kotła w trakcie rozgrzewania wody w instalacji
  • system AntyStop zapobiega procesowi zatarcia wirnika nieużywanej pompy
 • W trybie pracy z pompą c.w.u.:
  • utrzymuje stałą temperaturę wody w zasobniku lub w instalacji ciepłej wody użytkowej
  • czujnik sterownika mierzy temperaturę zbiornika c.w.u.
RECYKLING I UTYLIZACJA ODPADÓW

Zużytego produktu nie należy wyrzucać do odpadów komunalnych!!!
Urządzenie wraz z opakowaniem składa się w przeważającej części z surowców nadających się do ponownego przetworzenia. Odpowiednia utylizacja oraz recykling niniejszego produktu pozwali uniknąć negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.
Po zdemontowaniu, urządzenie powinno zostać przekazane do publicznego lub prywatnego punktu utylizacji odpadów posiadających stosowne pozwolenie na prowadzenie działalności opartej o regulację Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać w miejscu zakupu produktu.

W celu zapewnienia wysokiego komfortu eksploatacji oraz zminimalizowania oddziaływania na środowisko należy zapewnić prawidłowy montaż oraz regularne przeglądy i konserwację urządzenia wykonywane przez fachowy serwis.

Media branżowe
https://instalreporter.pl/
Magazyn Grupy SBS
https://www.ogrzewnictwo.pl/
Szukaj