KELLER | Marka dla profesjonalistów

NOWOŚĆ!
Kotły kondensacyjne
KELLER Cyrkon

powrót

Sterowniki gniazdkowe KELLER 100

Najważniejsze cechy:

  • 8 programów włączenia i wyłączenia na jeden dzień
  • funkcja losowego włączania/wyłączania
  • funkcja ręcznego włączania i wyłączania
  • czerwona dioda LED wskazująca stan wyjścia (sygnału ON)
  • zielona dioda LED wskazująca prawidłowe zasilanie wyłącznika czasowego (230 V)
  • Dane techniczne
  • Ulotki
  • Certyfikaty
  • Instrukcje i gwarancje
KOD TOWARUNAZWA TOWARU
KEL 162111Sterownik gniazdkowy KELLER 100

* Podane ceny są cenami netto. Ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66. § 1 Kodeksu Cywilnego.

RECYKLING I UTYLIZACJA ODPADÓW

Zużytego produktu nie należy wyrzucać do odpadów komunalnych!!!
Urządzenie wraz z opakowaniem składa się w przeważającej części z surowców nadających się do ponownego przetworzenia. Odpowiednia utylizacja oraz recykling niniejszego produktu pozwali uniknąć negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.
Po zdemontowaniu, urządzenie powinno zostać przekazane do publicznego lub prywatnego punktu utylizacji odpadów posiadających stosowne pozwolenie na prowadzenie działalności opartej o regulację Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać w miejscu zakupu produktu.

W celu zapewnienia wysokiego komfortu eksploatacji oraz zminimalizowania oddziaływania na środowisko należy zapewnić prawidłowy montaż oraz regularne przeglądy i konserwację urządzenia wykonywane przez fachowy serwis.

Media branżowe
https://instalreporter.pl/
Magazyn Grupy SBS
https://www.ogrzewnictwo.pl/
Szukaj