KELLER | Marka dla profesjonalistów

NOWOŚĆ!
Kotły kondensacyjne
KELLER Cyrkon

powrót

Grupa pompowa KELLER z mieszaczem z pompą KELLER PRO EKO 25-60 i z siłownikiem KEL06

3-drogowy zawór mieszający typu T z płynnie regulowanym Bypass’em, z pompą KELLER PRO Eko 25-60, z dwoma zaworami kulowymi 4-drogowym z gniazdem termometru, z zaworem zwrotnym z ręczną blokadą i śluzą powietrza, z dwoma termometrami kontaktowymi, z mieszaczem, ze śrubunkami pompowymi i częścią rurową, konsolą ścienną, izolacją, wszystko zmontowane i sprawdzone ciśnieniowo.

Dane techniczne:

  • materiał: stal, mosiądz, ilozacja EPP
  • KVS grupy z mieszaczem: 6,6 m3/h
  • temp. pracy: 110°C
  • max ciśnienie: PN 6
  • przyłącze górne: G1”
  • przyłącze dolne: gwint zewnętrzny GZ 1½”
  • długość (przyłącze pompy): 180 mm/GZ 1½”

 

 

 

RECYKLING I UTYLIZACJA ODPADÓW

Zużytego produktu nie należy wyrzucać do odpadów komunalnych!!!
Pompa wraz z opakowaniem składa się w przeważającej części z surowców nadających się do ponownego przetworzenia. Odpowiednia utylizacja oraz recykling niniejszego produktu pozwali uniknąć negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.
Po zdemontowaniu, urządzenie powinno zostać przekazane do publicznego lub prywatnego punktu utylizacji odpadów posiadających stosowne pozwolenie na prowadzenie działalności opartej o regulację Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać w miejscu zakupu produktu.

W celu zapewnienia wysokiego komfortu eksploatacji oraz zminimalizowania oddziaływania na środowisko należy zapewnić prawidłowy montaż oraz regularne przeglądy i konserwację użytkowanej pompy wykonywane przez fachowy serwis.

Media branżowe
https://instalreporter.pl/
Magazyn Grupy SBS
https://www.ogrzewnictwo.pl/
Szukaj