KELLER | Marka dla profesjonalistów

NOWOŚĆ!
Kotły kondensacyjne
KELLER Cyrkon

powrót

Sprzęgło hydrauliczne z ociepleniem KELLER

Dzięki zastosowaniu sprzęgła hydraulicznego KELLER z ociepleniem nawet o 30% wydłużona zostaje żywotność kotła (dzięki ochronie przed niską temperaturą wody powrotnej) oraz pomp instalowanych w instalacjach grzewczych (poprzez niezakłócanie wzajemnej pracy). Sprzęgło hydrauliczne KELLER działa automatycznie bez regulacji wstępnej. Rozruch kotła odbywa się przy zamkniętym przepływie obiegu grzewczego, co chroni urządzenia przed niskotemperaturową korozją. Jest to szczególnie istotne w przypadku kotłów na paliwa stałe.

Eksploatację ułatwia system odmulania i odpowietrzania układów grzewczych oraz obecność w zestawie odpowietrznika i zaworu spustowego.

Wyróżnia się 3 podstawowe przypadki pracy sprzęgła:

  • Gdy zapotrzebowanie na ciepło ze strony instalacji grzewczej jest równe ilości ciepła, jakie wytwarza kocioł. W tej sytuacji ilość czynnika grzewczego wytwarzanego przez kocioł jest równa ilości ciepła odbieranego przez obieg grzewczy (QUG = QUK).
  • Gdy zapotrzebowanie na ciepło ze strony instalacji grzewczej jest mniejsze niż ilość ciepła wytwarzanego przez kocioł (zawory termostatyczne na grzejnikach są poprzymykane)). W tej sytuacji część czynnika grzewczego wraca przez sprzęgło bezpośrednio do kotła i daje sygnał automatyce kotłowej do zmniejszenia mocy kotła lub jego wyłączenia. W tym przypadku dzięki zastosowaniu sprzęgła Keller czas reakcji automatyki znacznie się skraca (QUG > QUK).
  • Gdy zapotrzebowanie na ciepło ze strony instalacji grzewczej jest większe niż ilość ciepła wytwarzanego przez kocioł. W tej sytuacji pompy instalacji grzewczej podsycają część strumienia czynnika grzewczego poprzez sprzęgło, co daje sygnał automatyce kotłowej do zwiększenia mocy kotła, skracając czas reakcji jego automatyki (QUG < QUK).
  • Dane techniczne
  • Ulotki
  • Certyfikaty
  • Instrukcje i gwarancje
KOD TOWARUNAZWA TOWARUPRZYŁĄCZA
KEL 715904Sprzęgło hydrauliczne z ociepleniem KELLER GW 4025/65 GW 1”
KEL 715911Sprzęgło hydrauliczne z ociepleniem KELLER GW 7032/80 GW 5/4”
KEL 715928Sprzęgło hydrauliczne z ociepleniem KELLER GZ 10040/100 GZ 6/4”
KEL 715935Sprzęgło hydrauliczne z ociepleniem KELLER GZ 15650/115 GZ 2”
Media branżowe
https://instalreporter.pl/
Magazyn Grupy SBS
https://www.ogrzewnictwo.pl/
Szukaj