Najwieksza w Polsce

Sieć sprzedaży
artykułów sanitarnych,
grzewczych i instalacyjnych!

Program Czyste Powietrze

O programie

Celem programu Czyste powietrze jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych wprowadzanych do atmosfery. Oferuje on dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych towarzyszących całemu procesowi.

Dla kogo?

Program jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Ile?

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Kiedy?

Program Czyste Powietrze 3.0 jest realizowany od 03.01.2023 r.  do 30.09.2029 r., przy czym umowy o dofinansowanie będą podpisywane do dnia 31.12.2027 r. a środki będą wydatkowane do dnia 30.09.2029 r.

 

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych

Źródło: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/ 

 

Materiały do pobrania:

Czyste Powietrze – program priorytetowy – wersja obowiązująca od 03.01.2023

Pobierz PDF

Załącznik nr 1 do programu – łącznie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową – wersja obowiązująca od 03.01.2023

Pobierz PDF

Załącznik nr 2 do programu – koszty kwalifikowane i podstawowy poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 03.01.2023

Pobierz PDF

Załącznik nr 2a do programu – koszty kwalifikowane i podwyższony poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 03.01.2023

Pobierz PDF

Załącznik nr 2b do programu – koszty kwalifikowane i najwyższy poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 03.01.2023

Pobierz PDF

Wzór umowy beneficjenta z wykonawcą podlegające dofinasowaniu w formie dotacji z prefinansowaniem

Pobierz WORD

Lista banków oferujących Kredyt Czyste Powietrze i przyjmujących wnioski o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Pobierz PDF

Pozostałe dokumenty wdrożeniowe są tutaj

 

Dodatkowe narzędzia:

 

Warto wiedzieć:

  • Obowiązujące uchwały antysmogowe więcej>>> 
  • Składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) więcej>>> 

 

Źródło: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/ 
 

Wszystkie pompy ciepła marki KELLER spełniają wymagania techniczne programu "Czyste Powietrze" i posiadają podwyższoną klasę efektywności energetycznej A+++ (dla temperatury zasilania 55°C).

Media branżowe
https://instalreporter.pl/
Magazyn Grupy SBS
https://www.ogrzewnictwo.pl/
Szukaj