Najwieksza w Polsce

Sieć sprzedaży
artykułów sanitarnych,
grzewczych i instalacyjnych!

Program Mój Prąd

Cel programu

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Przedsięwzięcia muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego udziału OZE w konsumpcji i wytwarzaniu energii ogółem oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji fotowoltaicznej).

 

Dla kogo?

 1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy)rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający sięz wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,
 3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający sięz wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd, pod warunkiem, że:
  1. mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020;
  2. zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
  3. do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.

Ile?

Budżet programu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi do 955 tys. zł.

Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):

 1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
 2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
  1. 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
  2. 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).
 3. Urządzenia dodatkowe:
  1. Magazyn ciepła / urządzenie grzewcze:
   • Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
   • Gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
   • Pompa ciepła powietrze /woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
   • Pompa ciepła powietrze /woda: 12 600,00 zł;
   • Pompy ciepła typu powietrze /powietrze: 4 400,00 zł
  2. Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
  3. System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
  4. Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

Na co?

Do dofinansowania w ramach programu kwalifikowane są następujące koszty:

 1. zakup, montaż, mikroinstalacji fotowoltaicznych (panele fotowoltaiczne, inwerter oraz inne niezbędne oprzyrządowanie, przy czym koszt zakupu i montażu licznika nie jest kosztem kwalifikowanym);
 2. zakup, montaż następujących urządzeń: magazyn energii elektrycznej, magazyn ciepła/ urządzenie grzewcze (pompa ciepła), system zarządzania energią, kolektory słoneczne.

Kiedy?

Program „Mój prąd 5.0” realizowany będzie w latach 2021-2023, przy czym:

 • zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2023 r.
 • środki wydatkowane będą do 31.12.2023 r.
 • nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

 

Źródło: https://mojprad.gov.pl/ 

Wszystkie pompy ciepła marki KELLER spełniają wymagania techniczne programu "Mój Prąd" i posiadają podwyższoną klasę efektywności energetycznej A+++ (dla temperatury zasilania 55°C).

Media branżowe
https://instalreporter.pl/
Magazyn Grupy SBS
https://www.ogrzewnictwo.pl/
Szukaj